Vodojem 6x60m3

Technická zpráva 6x60 ver. A (MS Word) Technická zpráva 6x60 ver. B (MS Word)

velikost
vodojemu
označení
výkresu
název výkresu vstup do armaturní komory náhled
PDF
náhled
DWG
           
6x60 SA
Půdorys 1.NP
schodiště pdf dwg
6x60 SA_b Půdorys 1.NP
schodiště
pdf dwg
6x60 SB Půdorys 1.PP
schodiště pdf dwg
6x60 SB_b Půdorys 1.PP
schodiště pdf dwg
6x60 SC Svislý řez AA, BB
schodiště pdf dwg
6x60 SC_b Svislý řez AA, BB
schodiště pdf dwg
6x60 SD
Svislý řez CC, DD
schodiště pdf dwg
6x60 SD_b Svislý řez CC, DD
schodiště pdf dwg
6x60 SE Čelní pohled / rovná střecha
schodiště pdf dwg
6x60 SE_b Čelní pohled / rovná střecha
schodiště pdf dwg
6x60 SF Boční pohled / rovná střecha
schodiště pdf dwg
6x60 SF_b Boční pohled / rovná střecha
schodiště pdf dwg
6x60 TA Izometrie
schodiště pdf dwg
6x60 TA_b
Izometrie
schodiště pdf dwg
6x60 TB
Schéma trubního vybavení
schodiště pdf dwg
6x60 TB_b
Schéma trubního vybavení
schodiště pdf dwg
6x60 TC_1
Půdorys technologického vybavení P1
schodiště pdf dwg
6x60 TC_1_b
Půdorys technologického vybavení P1
schodiště pdf dwg
6x60 TC_2
Půdorys technologického vybavení P1
schodiště pdf dwg
6x60 TC_2_b
Půdorys technologického vybavení P1
schodiště pdf dwg
6x60 TD
Svislý příčný řez P2, P3
schodiště pdf dwg
6x60 TD_b
Svislý příčný řez P2, P3
schodiště pdf dwg
6x60 TE
Svislý podélný řez P4
schodiště pdf dwg
6x60 TE_b
Svislý podélný řez P4
schodiště pdf dwg


SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - princip výstavby (dokument MS Word)