Vodojem 2x40m3

Technická zpráva 2x40 (MS Word)

velikost
vodojemu
typ střechy název výkresu náhled
PDF
DWG 
na vyžádání
         
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW E PŮDORYS 1.NP.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW E PŮDORYS 1.PP.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW S POHLED BOČNÍ.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW S POHLED ČELNÍ.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW S PŮDORYS 1.NP.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW S PŮDORYS 1.PP.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW S ŘEZ A.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW S ŘEZ B.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW S ŘEZ C.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW T IZOMETRIE.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW T PŮDORYS.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW T ŘEZ A.pdf pdf dwg
2x40 PLOCHÁ STŘECHA DW T ŘEZ C.pdf pdf dwg
         
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA E PŮDORYS 1.NP.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA E PŮDORYS 1.PP.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA S POHLED BOČNÍ.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA S POHLED ČELNÍ.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA S PŮDORYS 1.NP.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA S PŮDORYS 1.PP.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA S ŘEZ A.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA S ŘEZ B.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA S ŘEZ C.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA T IZOMETRIE.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA T PŮDORYS.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA T ŘEZ A.pdf pdf dwg
2x40 SEDLOVÁ STŘECHA T ŘEZ C.pdf pdf dwg

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - princip výstavby (dokument MS Word)