Vodojem 1x50m3

Technická zpráva 1x50 (MS Word)

velikost
vodojemu
typ střechy název výkresu náhled
PDF
DWG 
na vyžádání
         
1x50 PLOCHÁ STŘECHA DW E PŮDORYS.pdf pdf dwg
1x50 PLOCHÁ STŘECHA DW S POHLED BOČNÍ.pdf pdf dwg
1x50 PLOCHÁ STŘECHA DW S POHLED ČELNÍ.pdf pdf dwg
1x50 PLOCHÁ STŘECHA DW S PŮDORYSY.pdf pdf dwg
1x50 PLOCHÁ STŘECHA DW S ŘEZ C.pdf pdf dwg
1x50 PLOCHÁ STŘECHA DW S ŘEZY A B.pdf pdf dwg
1x50 PLOCHÁ STŘECHA DW T IZOMETRIE.pdf pdf dwg
1x50 PLOCHÁ STŘECHA DW T PŮDORYS.pdf pdf dwg
1x50 PLOCHÁ STŘECHA DW T ŘEZY A C.pdf pdf dwg
         
1x50 SEDLOVÁ STŘECHA E PŮDORYS.pdf pdf dwg
1x50 SEDLOVÁ STŘECHA S POHLED BOČNÍ.pdf pdf dwg
1x50 SEDLOVÁ STŘECHA S POHLED ČELNÍ.pdf pdf dwg
1x50 SEDLOVÁ STŘECHA S PŮDORYSY.pdf pdf dwg
1x50 SEDLOVÁ STŘECHA S ŘEZ C.pdf pdf dwg
1x50 SEDLOVÁ STŘECHA S ŘEZY A B.pdf pdf dwg
1x50 SEDLOVÁ STŘECHA T IZOMETRIE.pdf pdf dwg
1x50 SEDLOVÁ STŘECHA T PŮDORYS.pdf pdf dwg
1x50 SEDLOVÁ STŘECHA T ŘEZY A C.pdf pdf dwg

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - princip výstavby (dokument MS Word)