VODOJEMY - STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VÝSTAVBY

Určení: Vodojemy pro zásobování vodou obcí, výrobní a podnikové sféry, rekreačních a ubytovacích zařízení, požární vodojemy apod.

Jsou dodávány jako stavebnicový systém Betonbau  &  Stavby Kladno - výstavby vodojemů, úpraven pitné vody, čerpacích stanic pitné vody, čerpacích stanic odpadní vody a různých akumulačních nádrží .
Princip výstavby využívá použití bezespárých železobetonových ( prostorové prefabrikáty tvaru vany ) , monolitických nádrží , vyráběné technologií bezespárého lití na ocelových formách ve výrobní hale s použitím vysokofrekvenční vibrace ( kompaktní odlitek - nepropustný, vodotěsný ) .
Při výstavbě je využito vlastností těchto nádrží, které jsou v běžné technologii monoliticky prováděných staveb na místě, nedosažitelné.
Nádrže jsou odlévány metodou zvonového lití, tedy všechny čtyři stěny a dno najednou ( v obrácené poloze ). Jsou vyrobeny z vodostavebního betonu, hutněného vysokofrekvenční vibrací. Jedná se tedy o jeden odlitek, bez pracovní spáry, nádrže jsou nepropustné, nevyžadují žádnou dodatečnou hydroizolaci a nátěry. Staticky jsou řešeny jako samonosné, nevyžadují tedy žádnou základovou desku. Jejich uložení probíhá za pomoci montážního jeřábu do výkopu, na zhutněné štěrkové lože 8/16 mm, o tloušťce 0,15 m. V případě, že se jedná o sestavu několika nádrží a v případě nestabilního podloží , se ukládají na základovou desku, nebo základové pasy. (více informací viz souhrnná technická zpráva) . Po usazení nádrží v místě stavby ihned probíha jejich technologické vystojení . Výstavba vodojemu - stavební část trvá 1 den , technologické vystrojení vč. uvedení do provozu řádově 10 dní.

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - princip výstavby
(dokument MS Word)

Ing. David Kohout- stavebně technické řešení , + 420 733 169 607

Miloslav Martínek - stavebně technické a technologické řešení , + 420 602 324 713