Naše činnost

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - princip výstavby (MS WORD)

 • Vodojemy - kompletní řešení (VDJ)

 • Čerpací stanice - kompletní řešení (ČS)

 • Vodoměrné šachty - kompletní řešení (VŠ)

 • Retenční nádrže - kompletní řešení (RN)

 • Usazovací nádrže - kompletní řešení (UN)

 • Armaturní komory - kompletní řešení (AŠ)

 • Technologie - kompletní řešení

 • Systémy úpravy vod - kompletní řešení

 • Systémy odradonování - kompletní řešení

 • Ostatní vodohospodářská díla

 • Poradenství v oboru vodohospodářství

 • Projektová činnost